Wat is dampremmende folie en wanneer gebruik je ze?

De manier waarop we onze woning isoleren is door de jaren heen sterk veranderd. In het verleden was het eigenlijk zo dat er aan het isoleren van huizen nauwelijks aandacht werd besteed. Het was ontzettend duur en eigenlijk ook niet echt nodig. Tegenwoordig is dat natuurlijk wel even anders. We zorgen allemaal voor optimale dak- en muurisolatie en ook andere onderdelen van onze woning zoals bijvoorbeeld onze vloer worden voorzien van een isolatielaag. De optimale toepassing van isolatie heeft ervoor gezorgd dat er zich echter een ander probleem heeft gevormd. Vochtophoping in woningen is bijvoorbeeld schering en inslag. Bovendien is het zo dat ook isolatiematerialen er ten prooi aan vallen. Niets dat dampremmende folie gebruiken niet kan voorkomen gelukkig. 

Wat doet een dampremmende folie?

Voor een dampremmende folie geldt dat het folie is welke kan voorkomen dat er vocht van binnen in de woning (vanuit de warmte kant dus) in de constructie evenals in het aanwezige isolatiemateriaal kan trekken. Voor zo’n type folie is van toepassing dat ze in het merendeel van de gevallen beschikt over waterdichte of waterkerende eigenschappen. Het gebruik van een dergelijke folie is  door de jaren heen eigenlijk alleen maar belangrijker geworden. Als mensen doen we er vandaag de dag (helemaal terecht overigens) alles aan om onze woning zo goed mogelijk te isoleren. Daarbij wordt er echter vaak geen aandacht besteed aan de directe gevolgen dat dit met zich meebrengt. 

Het optimaal isoleren van een woning zorgt er in de praktijk voor dat het voor het aanwezige vocht in huis moeilijk(er) wordt gemaakt om zich nog een weg naar buiten te kunnen banen. Bovendien is het mogelijk dat ze zich op koude plaatsen in je woning kan manifesteren. Dit kan dan bijvoorbeeld het geval zijn in het dak van je woning. Op deze manier kan ze niet alleen het aanwezige isolatiemateriaal, maar ook de constructie zelf aantasten. Het toepassen van een dampremmende folie kan in de praktijk helpen om dat probleem te voorkomen.

Let op, dampremmende folie is geen dampdichte folie! 

Voor dampremmende en dampdichte folie geldt dat ze in de praktijk niet zelden door elkaar worden gehaald. Dat is op zich niet zo vreemd, want de twee lijken inderdaad ongelofelijk sterk op elkaar. Dit gezegd hebbende bestaat er wel degelijk een meer dan significant verschil tussen beiden. Voor een dampremmende folie geldt namelijk in de praktijk dat ze gevoelig minder damp tegenhoudt in vergelijking met dampdichte folie. Omwille van deze reden wordt er naar laatstgenoemde vaak verwezen als zijnde een dampscherm of een damplaag. Voor dampdichte folies geldt dat ze voornamelijk worden toegepast in ruimtes welke vallen in de klimaatklasse 3. Het kan hierbij dan niet alleen gaan om keukens en badkamers, maar ook om bijvoorbeeld sauna’s.

Let op, in bepaalde gevallen kan of mag je deze folie niet gebruiken!

Hou er finaal wel rekening mee dat je in bepaalde gevallen geen gebruik mag maken van dampremmende folie. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer het dak reeds is voorzien van een dampremmende laag van aan de buitenkant. Voor zowel bitumen als een EPDM dakbedekking geldt dat dit mooie voorbeelden zijn van situaties waarin deze folie niet mag worden toegepast. Ook een dunne laag purschuim welke zich bevindt onder dakpannen wordt bestempeld als een dampremmende laag. Zou je er dan voor kiezen om deze folie alsnog aan te brengen? Dan zorg je er eigenlijk net voor dat het vocht wordt opgesloten en dat is natuurlijk allerminst de bedoeling.

Juist een dampdichte folie nodig? Ook deze is te bestellen bij ons!

Laat een reactie achter